Shabbat Shuvah Service

22 Sep @ 7:00 pm - 8:00 pm